SZEGEDI PAPUCSÉRT ALAPÍTVÁNY

Dr. Szögi Zoltán, nyugalmazott jogtanácsos, attól a közéletű céltól vezérelve, hogy a szegedi papucs több száz éves hagyományát ápolják, átadják és fejlesszék, hazai és nemzetközi vonatkozásban népszerűsítették, 2017. november 1-én alapítvány létrehozását határozta el az alábbiak szerint:

a szegedi papucs készítés tudásának ápolása és továbbadása, hazai és nemzetközi népszerűsítése, az Innováció támogatása, a szegedi papucshoz kapcsolódó népszerűsítése, illetve tudományos kiadványok megjelentetése, a papucskészítő mesterek segítése, gyűjtemény és látványműhely létrehozásának támogatása.

Közhasznú tevékenységek: nevelés-oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
Az alapítvány nyitott, tevékenysége során épít a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.